Uppdatering 2020-05-09  i ärendet Inglasningar, kopierat från Nyhetsbrev 1 2020:

“Angående nya inglasningar så har detta projekt blivit försenat på grund av två anledningar. Stadsbyggnadsförvaltningen har haft invändningar på att vi valt profillösa inglasningar samtidigt som det även finns några av den äldre modellen (med profiler) som är återmonterade. De är extra ”petiga” vad det gäller kvarteret Sebran (Jönköpingsg 42,44,46) då dessa fastigheter ingår i ett bevarandeprogram för Wilson Park och har en speciell bevarandemärkning. Självklart har detta tagits upp redan från början av projektet med deras handläggare vid inledande konsultation, men då fick vi klartecken att det inte skulle vara några problem. Vi avvaktar slutgiltigt besked från dem om detta ärende dock.

Det andra problem vi stött på är att Hogstad som ska tillverka inglasningarna behöver tillträde till samtliga balkonger och i nuvarande corona-pandemi så har detta inneburit en risk (då de behöver gå igenom samtliga bostäder). Därför har styrelsen i samråd med övriga parter valt att avvakta med detta moment för att ej riskera smittorisk. För vidare information kring inglasningar så besök vår hemsida www.brfvanja.se där vi framöver kommer uppdatera så fort det kommit ny information alternativt hör av er till Malin Lind.

Har ni allmänna frågor angående arbetet så kontakta HSB och vår förvaltare Karin Alfredsson Karin.Alfredsson@hsbhbg.se eller telefon 042-19 95 00. Har ni tekniska frågor angående renoveringen eller frågor angående inglasningar/balkonger så kontakta Malin Lind Malin@svedbergabrygga.se eller telefon 0709-851291.”

 


Information som gick ut i december 2019.

Vi vill tacka alla som var med på julfika/informationsmötet och ställde bra frågor till Stefan från Hogstad Aluminium.

Han har nu skickat priser för inglasningar och de är som följer:

Hus 31

700 x 2000 x 700 mm 29.500:-

Hus 33 & 35 samt 44 & 46

1300 + 3600 mm 38.200:- (hörnlägenhet)

3600 mm 24.900:-

Hus 42

500 + 2000 + 500 mm 26.500:- (balkong mot innergård)

1200 + 2700 + 1200 mm 31.100:- (balkong mot Örebrogatan)

samtliga priser är inkl moms.

Offerten i sin helhet finns att läsa här (pdf):

Brf Vanja – 2-19112700 Rev A, Offert

Vi har dock bett att de även tar fram ett pris på en enklare taklösning med pelare (för att se om detta kan få priset att gå ner eftersom samtliga på mötet tyckte det var för mycket att betala).

Mer information kommer ut i era brevlådor inom kort, tillsammans med instruktioner om hur ni beställer med mera.

Sista datum för att beställa är dock satt till den 15 januari (2020) och balkongerna kommer levereras i två omgångar, under våren för hus 42,44,46 (som då är klara med sitt fasadarbete) och under sensommar/höst för hus 31,33,35.

Mer information om inglasningen finns i broschyren nedan:

hogstad_balkonginglasning_faber_teknik