NSVA har tidigare beslutat om att alla fastigheter ska separera dagvatten (nederbörd mm) och avloppsvatten, detta är bland annat en av anledningarna till att flera sidogator i området har grävts upp. Även grannföreningen Pantern har gjort detta under förra året.

Vi fick dock uppskov på detta pga vår fasadrenovering, men nu är det dags att dra igång det även för vår del. Det är inte så omfattande arbete för oss då mycket redan åtgärdats i samband med att vi gjorde om våra utemiljö för några år sedan. Men samtliga brunnar vid trappnedgångar måste dras om från avloppsnätet till att gå direkt till grundvatten via stenkistor. Så detta kommer NCC att påbörjas under vecka 36 och preliminärt arbetas med under september månad. Det innebär att det kommer grävas och väsnas samt att under vissa perioder kommer vissa trappnedgångar vara avstängda. För mer info se brev nedan (PDF):

NCC info Ombyggnation av dagvattenbrunnar