vanja.hsbbrfwebb.se|vanja@hsbbrfwebb.se
Ekonomi & Stadgar2020-08-31T15:25:17+01:00

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

Årsredovisning (PDF)

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Våra stadgar (PDF)

Info om stadgeändringen (2016/2017)

Informationsbrev om stadgeändringar (PDF)

Ändringarna i stadgar – styrelsens förslag (PDF)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email