Uppdatering 2021-04-05

Nu är alla inglasningar besiktigade och gardiner uppmonterade. Hogstad / Duo Montage kommer att löpande under kommande veckor att kontakta er via telefon, för att fixa besiktningsanmärkningar som behövs åtgärdas/korrigeras. Har ni frågor eller kommentarer så kontakta Karin Alfredsson, Lasse på Hogstad eller Malin Lind, kontaktinformation finns nedan i detta inlägg.

Många upplever att det kan vara svårt att öppna rutorna, men det beror mest på att det är nytt och det kommer bli enklare efterhand. Men har ni problem så kontakta någon av ovanstående. Behöver ni en längre “pinne” för att öppna fönsterna så kontakta styrelsen (vi har fått några extra långa pinnar att dela ut vid behov) via epost vanja@hsbbrfwebb.se eller via telefon till Karin Alfredsson.

Uppdatering 2021-03-16

Alla inglasningar är monterade, de som fått anmärkningar vid besiktning kommer att åtgärdas löpande efter dagens besiktning av hus 31,33,35.

På grund av snö och regnoväder så avbröts gardinuppsättningen av Visor (den 12/3) vilket ledde till att 3 lägenheter ej fick sina gardiner uppsatta men levererade.

Ni som är berörda kommer att bli kontaktade av Jesper från tillverkaren (Visor) – troligen kommer denna montering att ske den 27/3 från kl 12:00 och framåt (bör ta ca 20-30 min per lägenhet).

Angående skötseltips för era gardiner, läs gärna på Visors hemsida:

https://visorblinds.se/pages/plissegardiner-instruktioner

Har ni några synpunkter eller klagomål så kontakta HSB – Karin Alfredsson direkt! Alltid enklare att åtgärda medan vi har företagen här och arbetar!

Uppdatering 2021-03-10

Nu är de sista inglasningar på väg upp (de med tak på hus 31).

Visor som monterar Plisséer(Gardinerna) kommer att monteras under den 12 mars (lördag) mellan kl 08:00-18:00.

Slutbesiktning för hus 31,33,35 kommer att ske den 16 mars kl 9-13.

De berörda boende har fått detta i brevlådan den 9 mars. Glöm inte lämna in fullmaktstalong (visor senast 10/3 och besiktning senast 12/3 eller kontakta oss via epost ( vanja@hsbbrfwebb.se ) eller ring Karin Alfredsson på HSB (lämna meddelande om hon ej kan svara)).

 

Uppdatering 2021-02-19

I stort sett alla inglasningar är nu färdigställda. Det vi väntar på är de tak till hus 31 för de som bor högst upp som tyvärr är försenade och leverans beräknas i början av vecka 10. Detta innebär att slutbesiktning kommer ske efter dessa monteras.

Så även de gardiner som beställts, preliminärt planerar Visor (företaget som tillverkar dessa) att montering ska ske under helgen vecka 10, men det beror på om slutbesiktning kunnat ske innan detta. HSB kommer att skicka ut info via pappersform när allt är bekräftat.

De brister som dokumenteras vid besiktning kommer också åtgärdas efterhand inglasningarna är monterade.

Något som vissa uppmärksammats är att bruksanvisning för balkong ej delats ut till alla boende i pappersform, men detta ska också åtgärdas under de närmsta dagarna. Men den finns även i digital form att läsa här:

https://www.hogstadaluminium.se/wp-content/uploads/2020/01/bruksanvisning_hogstad_balkonghinglasning_faber.pdf

Tänk på att såhär i fuktigt väder gärna ha ett eller två fönster lite på glänt för att undvika imma på glasen och fukt på balkongen.

 

Uppdatering 2021-02-10

Nu är det i full gång med monteringen av inglasningar på 35an och det ser toppen ut!

Vad det gäller er som beställt Plizzé/Gardiner så kommer dessa levereras och monteras separat av Visor som är tillverkarna av dem. Vi har inte fått ett datum ännu, men det kommer ske i ett svep efter alla inglasningar är monterade!

 

Uppdatering 2021-02-04

Nu är snart husen 46,44 och 42 klara och slutbesiktning kommer ske under måndagen den 8/2. Då kommer även materialet för resterande hus, men dessvärre så har det blivit förseningar på taken till hus 31 så under vecka 6 så kommer arbetet att istället börja i 35 sen vidare till 33 för att avslutas med 31 under vecka 8.

Har ni några frågor eller synpunkter så hör av er till HSB eller till Lasse på Hogstad aluminium. Är det något som rör monteringen eller något ni undrar över så tveka inte att kontakta dem direkt för efter utfört arbete så kommer de troligen vara på en annan ort och arbeta.

 

Uppdatering 2021-01-21

Nu händer det saker, arbetet börjar på måndag morgon och tanken är att gå samma runda som vid fasadrenoveringen (alltså 46,44,42 i etapp 1 och 31,33,35 i etapp 2).

Monteringen kommer utföras av samma hantverkare som skötte monteringen av era balkongfronter/balkongräcke och de kommer ha sin bas i vårt gamla styrelserum mitt emot tvättstugan i källaren i 46an.
Påminner alla som inte lämnat in fullmakt eller hemma-lapp att göra det snarast!

 

Uppdatering 2021-01-15

Nu har alla lappar kring beställningar av gardin/plissér kommit in till HSB och vidare till Hogstad! Önskar ni komplettera så hör av er till Karin Alfredsson omgående.

Idag har alla som beställt inglasning så bör ni fått detta papper i er brevlåda:

Klipp ut och lämna in talongen och lämna i brevlådan i soprummen senast 22/1. Frågor? Hör av er till HSB/Karin Alfredsson eller Lasse Johansson (Hogstad).

 

Uppdatering 2020-10-11

Nu har Hogstad varit hos alla som beställt och mätt balkongerna, enligt Jonas vår sekreterare i styrelsen som följde med så gick det smidigt och lätt. Tack till alla som på kort varsel lämnade in fullmakter!
Det som följer nu är att de gör individuella ritningar samt börjar producera. Förhoppningen är att arbetet kommer påbörjas tidigt 2021, januari/februari. Då kommer de börja i den ordning som fasadarbetet började med, dvs 46,44,42,31,33,35.

Har ni frågor så finns fortfarande Malin Lind tillgänglig med att svara på dem, går även bra att skicka epost till oss i styrelsen eller kontakta Karin Alfredsson på HSB.

Vad det gäller kostnaden för inglasningarna så kommer de att faktureras via HSB då Hogstad enbart säljer till företag direkt, vid projekt som detta. Det kommer troligen att ske runt årsskiftet så var beredda på denna kostnad. Minns ni inte kostnaden så finns de i slutet på denna sida.

 

Uppdatering 2020-09-30

Bygglov beviljat för hus 31-35, så nu är allt klart, Hogstad kommer under vecka 41 komma ut och mäta hos samtliga boende som beställt inglasningar. Ni har under kvällen fått ett brev som ni fyller i och lämnar i brevlådan i respektive soprum/miljöhus (finns även digitalt här vanja_budning_inglasn_okt20 ), är ni inte hemma så går det bra att meddela fullmakt via epost till vanja@hsbbrfwebb.se senast söndag 4/10. Det har blivit lite tight med tid och det beklagar vi och hoppas att alla kan lösa det. Mätningen bör ta runt 15 minuter.

Preliminär tidsplan för leverans och montering är januari/februari 2021. Kraftigt försenat, dock mest på grund av allt arbete som krävts för att hantera de tak på hus 42 som vi sen ej fick bygglov för.

 

Har ni beställt inglasning men ej fått brev? Hör av er snarast till oss på vanja eposten eller till Karin Alfredsson eller Malin Lind (se info nedan för nummer)

 

Uppdatering 2020-08-31

Bygglov är nu beviljat för samtliga inglasningar! Dock godkändes ingen av de lösningar för de två tak som beställts på hus 42 så dessa fick strykas från bygglovsansökan. Mer info kommer till berörda parter från styrelsen/hsb samt Hogstad som leverantör. Bygglovsansökan kommer att skickas in för hus 31,33,35 inom kort!

Uppdatering 2020-08-10

Under förra veckan träffade vi i styrelsen och Malin Lind, vår byggkonsult handläggaren på byggnadsförvaltningen. Problemet ligger hos stadsantikvarien och kulturmärkningen av våra hus och dess fasader. Då tak inte funnits på hus 42s balkonger tidigare så ändrar det fasaden och utseendet, därför godkändes inte de lösningar vi presenterat utan vi har satt Hogstad på att ta fram ett ytterligare förslag på tak till de berörda balkongerna.
Däremot fick vi rådet att stryka bygglov för de utsatta balkongerna och ta dem i en separat ansökan då de sinkar ner alla andra inglasningar. Detta råd tog vi och nu väntar vi bara på att få grönt ljus för alla andra inglasningar som ej kräver tak.

Samtidigt väntar vi på att vår arkitekt ska färdigställa fasadritningar för hus 31,33,35 så vi kan göra en bygglovsförfrågan för dessa, dessa hus har ingen kulturmärkning och det har tidigare funnits alla sorters inglasningar och även tak så det bör inte vara några problem enligt byggnadshandläggaren.

Vi uppdaterar här efter hand vi får mer information, tack för tålamodet!

Vi vill även passa på att påminna om att om ni inte valt att återmontera er gamla inglasning (samt meddelat detta) och inte beställt en ny via Hogstad och Vanja så måste ni ansöka om ett separat bygglov hos stadsbyggnadskontoret och er nya inglasning måste ha ett utseende som matchar det som Hogstad erbjuder (utan aluminium/stålprofiler).

Har ni frågor angående inglasningar/balkonger så kontakta Malin Lind Malin@svedbergabrygga.se eller telefon 0709-851291

Uppdatering 2020-07-29

Under sommaren har vi tyvärr fått besked att bygglov inte blir godkänt från byggnadsförvaltningen. Inglasningarna är så vitt vi förstår det godkända men de två olika taklösningar vi presenterat för hus 42 föll inte handläggaren i smaken.

Då vi är osäkra på hur vi ska lösa detta så har vi föreslagit ett möte under augusti månad med vår byggkonsult, företaget som tillverkar inglasningarna, styrelseledamot samt byggnadshandläggare.

Detta beror på att husen 42,44,46 har en viss kulturmärkning och då är Helsingborg stad extra petiga vad det gäller fasadens utseende och i synnerhet den synliga delen mot Örebrogatan. Sen beskedet kom så har det stått stilla på alla fronter pga “industrisemester” men under vecka 32 hoppas vi kunna få tag i alla parter och boka ett möte för att hitta en lösning.
Alternativet är att söka bygglov enbart för inglasningarna som ej har tak och sen komplettera med taken senare, för att ni som väntat så erbarmligt länge ska kunna få era efterlängtade inglasningar i hus 44, 46.

 

Uppdatering 2020-06-29

Den 16 juni fick vi till slut besked om att alla kompletteringar angående ritningar och andra handlingar inkommit till bygghandläggaren på Helsingborg stads byggnadsförvaltning. De kommer nu att ta ett beslut angående inglasningar för husen Jönköpingsgatan 42,44,46 och detta har de enligt reglerna 10 veckor på sig att göra, dock beräknades beslut komma inom 17 arbetsdagar dvs under vecka 28/29. Vi är hemskt ledsna att det dragit ut på tiden men hoppas att det blir ett positivt beslut så vi direkt i augusti kan börja mäta och montera inglasningarna för hus 42,44,46.

 

För er som är boende på Jönköpingsgatan 31, 33, 35 så är nu fasad/balkongprojektet avslutat och direkt efter semestern så kommer våra fasader att ritas upp och ritningar skickas in för granskning av Byggnadsförvaltningen, vi räknar med att det kommer gå smidigare då dessa hus inte har samma bevarandeskydd som 42,44,46.
Om ni önskar efteranmäla beställning för inglasning så kontakta styrelsen via epost: vanja@hsbbrfwebb.se eller föredrar ni telefon så kontakta Karin Alfredsson på HSB tel 042-19 95 00.
För kostnader se nedan, dock kan takpriset komma att justeras för 31 (för att vi bett om en enklare konstruktion), kontakta oss för mer info.

OBS gäller enbart för er som bor i 31,33,35 och som tidigare inte anmält intresse, vi har kvar era anmälningar.

 

 

Uppdatering 2020-05-09  i ärendet Inglasningar, kopierat från Nyhetsbrev 1 2020:

“Angående nya inglasningar så har detta projekt blivit försenat på grund av två anledningar. Stadsbyggnadsförvaltningen har haft invändningar på att vi valt profillösa inglasningar samtidigt som det även finns några av den äldre modellen (med profiler) som är återmonterade. De är extra ”petiga” vad det gäller kvarteret Sebran (Jönköpingsg 42,44,46) då dessa fastigheter ingår i ett bevarandeprogram för Wilson Park och har en speciell bevarandemärkning. Självklart har detta tagits upp redan från början av projektet med deras handläggare vid inledande konsultation, men då fick vi klartecken att det inte skulle vara några problem. Vi avvaktar slutgiltigt besked från dem om detta ärende dock.

Det andra problem vi stött på är att Hogstad som ska tillverka inglasningarna behöver tillträde till samtliga balkonger och i nuvarande corona-pandemi så har detta inneburit en risk (då de behöver gå igenom samtliga bostäder). Därför har styrelsen i samråd med övriga parter valt att avvakta med detta moment för att ej riskera smittorisk. För vidare information kring inglasningar så besök vår hemsida www.brfvanja.se där vi framöver kommer uppdatera så fort det kommit ny information alternativt hör av er till Malin Lind.

Har ni allmänna frågor angående arbetet så kontakta HSB och vår förvaltare Karin Alfredsson Karin.Alfredsson@hsbhbg.se eller telefon 042-19 95 00. Har ni tekniska frågor angående renoveringen eller frågor angående inglasningar/balkonger så kontakta Malin Lind Malin@svedbergabrygga.se eller telefon 0709-851291.”

 


Information som gick ut i december 2019.

Vi vill tacka alla som var med på julfika/informationsmötet och ställde bra frågor till Stefan från Hogstad Aluminium.

Han har nu skickat priser för inglasningar och de är som följer:

Hus 31

700 x 2000 x 700 mm 29.500:-

Hus 33 & 35 samt 44 & 46

1300 + 3600 mm 38.200:- (hörnlägenhet)

3600 mm 24.900:-

Hus 42

500 + 2000 + 500 mm 26.500:- (balkong mot innergård)

1200 + 2700 + 1200 mm 31.100:- (balkong mot Örebrogatan)

samtliga priser är inkl moms.

Offerten i sin helhet finns att läsa här (pdf):

Brf Vanja – 2-19112700 Rev A, Offert

Vi har dock bett att de även tar fram ett pris på en enklare taklösning med pelare (för att se om detta kan få priset att gå ner eftersom samtliga på mötet tyckte det var för mycket att betala).

Mer information kommer ut i era brevlådor inom kort, tillsammans med instruktioner om hur ni beställer med mera.

Sista datum för att beställa är dock satt till den 15 januari (2020) och balkongerna kommer levereras i två omgångar, under våren för hus 42,44,46 (som då är klara med sitt fasadarbete) och under sensommar/höst för hus 31,33,35.

Mer information om inglasningen finns i broschyren nedan:

hogstad_balkonginglasning_faber_teknik