Denna sida är tänkt som en levande informationssida med tidsuppdateringar kring vårt stora fasad och balkongprojekt.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Nu är projektet avslutat! Vi i styrelsen är mycket nöjda med resultatet och hoppas ni också är det!

 

Har ni kommentarer eller feedback på projektet så hör av er snarast till Malin Lind via e-post malin@svedbergabrygga.se eller telefon 0709-851291 .


Skötselråd för er nya balkong finns att läsa här: rengöring & underhåll balkonger BRF VANJA

 

  • I samband med att arbetet är färdigt kommer även alla fönster att putsas utvändigt.

 


 

  • Några boende har frågat varför arbetet måste genomföras just nu och vi hänvisar till följande bilder på en del av fasad och några balkongers skick:


  • Några boende har också haft synpunkter på fogningsarbetet, att det skiljer sig från hur det gamla ser ut och uttryckt oro för att det inte är korrekt utfört. I samband med besiktning av hus 46 så fick vi följande förklaring (av extern byggbesiktningsman):

“Detta sätt är det normala sättet att foga på, man kan säga standard. (nuförtiden)

Det finns andra sätt att foga på också, som man framförallt gjorde på riktigt gamla hus och i vissa fall som på ert gamla posthus. Det gäller dock inte denna hustyp.

Se bild på befintlig fog och på ny fog. Båda ligger slätt med teglet. Fogar man på detta sätt så får man en bra vattenavrinning vilket är det vi eftersträvar. Vid fogning på annat sätt, stannar vattnet kvar och kan leda till frostsprängningar och att det samlas smuts och växer alger.

Besiktningsmannen konstaterar att fogningen är bra utförd och den är godkänd inom denna besiktning.”