Hem » Nyheter » Fasad/Balkongprojekt samlingssida

Denna sida är tänkt som en levande informationssida med tidsuppdateringar kring vårt stora fasad och balkongprojekt.

Senast uppdaterad 2019-12-08

Arbetsplan vecka 50:

Jönköpingsgatan 44

 • Slutkontroll och vid behov städning

Jönköpingsgatan 42

 •  Omfogning fasad inkl. entré COOP.
 • Färdigställa omfogning av skorstenarna inkl. städning av tak. Ytbehandling balkonger.
 • Ytbehandling balkonger, målning av tak och balkongväggar.
 • Kontroll av hus 44, och städning kring hus 42.

Alla arbetena följer tidplanen.

Daglig städning och glatt humör fortsätter som vanligt!


 • Preliminär tidplan för hus 42, 44, 46 (2019-11-19) kan ni finna här som PDF: Tidplan etapp 1-3 BRF VANJA 2019-11-19
 • Hus Jönköpingsg. 31, 33, 35 kommer att arbetas med under vinter/vår 2020
 • Inglasningar av balkonger kommer att komma mer information kring efter vi haft Weland Balkongs representant här, dock sker installation av dess i samband med att alla etapper(hus) är färdiga.
 • I samband med att arbetet är färdigt kommer även alla fönster att putsas utvändigt.

 

 • Några boende har frågat varför arbetet måste genomföras just nu och vi hänvisar till följande bilder på en del av fasad och några balkongers skick:


 • Några boende har också haft synpunkter på fogningsarbetet, att det skiljer sig från hur det gamla ser ut och uttryckt oro för att det inte är korrekt utfört. I samband med besiktning av hus 46 så fick vi följande förklaring (av extern byggbesiktningsman):

“Detta sätt är det normala sättet att foga på, man kan säga standard. (nuförtiden)

Det finns andra sätt att foga på också, som man framförallt gjorde på riktigt gamla hus och i vissa fall som på ert gamla posthus. Det gäller dock inte denna hustyp.

Se bild på befintlig fog och på ny fog. Båda ligger slätt med teglet. Fogar man på detta sätt så får man en bra vattenavrinning vilket är det vi eftersträvar. Vid fogning på annat sätt, stannar vattnet kvar och kan leda till frostsprängningar och att det samlas smuts och växer alger.

Besiktningsmannen konstaterar att fogningen är bra utförd och den är godkänd inom denna besiktning.”