Hem » Nyheter » Fasad/Balkongprojekt samlingssida

Denna sida är tänkt som en levande informationssida med tidsuppdateringar kring vårt stora fasad och balkongprojekt.

Senast uppdaterad 2020-01-27

Arbetsplan vecka 5:

Jönköpingsgatan 42

  • Flytt av ställning till Jönköpingsgatan 31
  • Slutstädning kring fastigheten.
  • Slutstädning av gräsytor som använts till container/upplagsplats.

Jönköpingsgatan 31

  • Montering byggstaket kring etableringen/containern.
  • Förberedelser med byggström
  • Montering av ställning påbörjas under vecka 5, beräknas vara klart tills vecka 6.

Uppdaterad tidplan för 31,33,35 finns här

Tidplan etapp 4-6 BRF VANJA 2020-01-07

 

Alla arbetena följer tidplanen.

Daglig städning och glatt humör fortsätter som vanligt!


 


 

  • Några boende har frågat varför arbetet måste genomföras just nu och vi hänvisar till följande bilder på en del av fasad och några balkongers skick:


  • Några boende har också haft synpunkter på fogningsarbetet, att det skiljer sig från hur det gamla ser ut och uttryckt oro för att det inte är korrekt utfört. I samband med besiktning av hus 46 så fick vi följande förklaring (av extern byggbesiktningsman):

“Detta sätt är det normala sättet att foga på, man kan säga standard. (nuförtiden)

Det finns andra sätt att foga på också, som man framförallt gjorde på riktigt gamla hus och i vissa fall som på ert gamla posthus. Det gäller dock inte denna hustyp.

Se bild på befintlig fog och på ny fog. Båda ligger slätt med teglet. Fogar man på detta sätt så får man en bra vattenavrinning vilket är det vi eftersträvar. Vid fogning på annat sätt, stannar vattnet kvar och kan leda till frostsprängningar och att det samlas smuts och växer alger.

Besiktningsmannen konstaterar att fogningen är bra utförd och den är godkänd inom denna besiktning.”