vanja.hsbbrfwebb.se|vanja@hsbbrfwebb.se

Kallt i lägenheterna

2020-11-04

Under milt höstväder och under våren när vi går från kallt till varmt (eller tvärtom) så blir det oftast några dagar/veckor där värmesystemet tycker det är varmt utomhus (lufttemperaturen (som nu varit mellan 10-16 grader)), men husen kyls ner av blåst och får lite/ingen uppvärmning av solen. Systemet anpassar sig automatiskt men vi i styrelsen arbetar med HSB för att se om det går att tillfälligt justera manuellt då vi också uppmärksammat (och drabbats) att det är kallt i våra lägenheter just nu (månadsskiftet oktober/november). Det är alltså något som styrelsen också önskar få åtgärdat och inget aktivt val att hålla nere temperaturen för att spara pengar eller liknande.

HSB har riktlinjer på sin hemsida angående detta:

https://www.hsb.se/om-boende/bokunskap/din-bostad/sa-kallt-far-det-vara-i-din-lagenhet/